DREAMQZ Chemical ka një portofol të gjerë produktesh duke përfshirë polimere, monomere,
produktet bazë petrokimike, dhe produktet megatrend dhe po rritet për t'u bërë kompania kimike Globale
bazuar në objektet e prodhimit të klasit botëror dhe gjenerimin e qëndrueshëm të të ardhurave.

lajmet dhe informacionet