• banner

Si një vend i madh i eksportit të veshjeve, sasia vjetore e eksportit të veshjeve të Kinës tejkalon 100 miliardë dollarë amerikanë, e cila është shumë më e madhe se sasia e importit të veshjeve. Sidoqoftë, me transformimin e strukturës ekonomike të Kinës në vitet e fundit, industria e veshjeve gradualisht ka blerë periudhën e pjekurisë dhe llojet e filmave pasurohen gradualisht, importi dhe eksporti i suficitit të veshjeve të Kinës gradualisht po ngushtohet. Në vitin 2018, vlera e eksportit të veshjeve dhe aksesorëve të Kinës ishte 157.812 miliardë dollarë amerikanë dhe shuma e importit ishte 8.261 miliardë dollarë amerikanë.

Kina është një vend i madh i eksportit të veshjeve, por suficiti i saj i importit dhe eksportit gradualisht po zvogëlohet

Si një vend i madh i eksportit të veshjeve, sasia vjetore e eksportit të veshjeve të Kinës tejkalon 100 miliardë dollarë amerikanë, e cila është shumë më e madhe se sasia e importit të veshjeve. Sidoqoftë, me transformimin e strukturës ekonomike të Kinës në vitet e fundit, industria e veshjeve gradualisht ka hyrë në një periudhë të pjekur. Pasi shumëllojshmëria e produkteve pasurohet gradualisht, importi dhe eksporti i suficitit të veshjeve të Kinës gradualisht zvogëlohet.

Nga 2014 në 2020, shkalla e eksportit të veshjeve të Kinës gradualisht po bie. Sipas statistikave të Administratës së Përgjithshme të Doganave, në 2018, sasia e eksportit të veshjeve dhe aksesorëve të Kinës ishte 157.812 miliardë dollarë amerikanë (konvertuar nga kursi mesatar i këmbimit të dollarit amerikan të muajit korrespondues në RMB), një vit në vit ulje prej 0.68%; nga janari deri në maj të vitit 2020, sasia e eksportit të veshjeve dhe aksesorëve të Kinës ishte 51.429 miliardë dollarë, një rënie prej 7,28% nga viti në vit.

Nga 2014 në 2020, shkalla e importit të veshjeve të Kinës është rritur me shpejtësi. Sipas statistikave të Administratës së Përgjithshme të Doganave, në vitin 2018, sasia e importit të veshjeve dhe aksesorëve të veshjeve të Kinës ishte 8.261 miliardë dollarë amerikanë, një rritje prej 14.80%; nga janari në prill të vitit 2020, sasia e importit të veshjeve kineze dhe aksesorëve të veshjeve ishte 2.715 miliardë dollarë amerikanë, me një rritje prej 11.41% nga viti në vit.

Destinacionet kryesore të eksportit të industrisë së veshjeve të Kinës janë Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, ASEAN dhe Japonia. Në vitin 2018, sasia e eksportit të veshjeve të Kinës në BE arriti në 33,334 miliardë dollarë amerikanë, e ndjekur nga Shtetet e Bashkuara dhe Japonia, me ne përkatësisht 32,153 miliardë dollarë dhe 15,539 miliardë dollarë amerikanë. Një rrip, një rrugë, është zona kryesore e eksportit. Trendi i viteve të fundit është që eksportet e veshjeve të Kinës në Shtetet e Bashkuara dhe Japonia kanë rifilluar rritjen, ngushtimin e rënies së eksportit të BE-së dhe rritjen e vëllimit të eksportit të disa vendeve përgjatë rripit dhe rrugës. Në vitin 2018, eksportet e Kinës në Vietnam dhe Mianmar u rritën me më shumë se 40%, ndërsa eksportet në Rusi, Hong Kong, Kinë dhe Bashkimin Evropian u tkurrën përkatësisht me 11.17%, 4.38% dhe 0.79%.


Koha e postimit: Tetor-10-2020